Voorwaarden

Algemene voorwaarden Sleepbedrijf Bootsma

Sleepboten, Duwboten, materieel en personeel worden uitsluitend beschikbaar gesteld op de navolgende voorwaarden:

1. Voor het slepen en assisteren en het verlenen van diensten aan drijvende voorwerpen als bakken, bokken, kranen, elevators enz. en voor hulpverlening ook aan alle andere vaartuigen en/of voorwerpen, op de bepalingen van de “Algemene Sleepconditiën”, gedeponeerd d.d. 5 maart 1946.

2. Voor het slepen en assisteren en het verlenen van diensten aan schepen, die bestemd zijn regelmatig zee te bevaren, op de bepalingen van de “Nederlandse Sleepconditiën 1951”, gedeponeerd d.d. 15 november 1951.

3. Voor het assisteren van duweenheden gelden de “Conditiën voor het assisteren van duweenheden”, gedeponeerd d.d. 29 december 1967;

4. voor het duwen van één of meer duwbakken en het verlenen van alle andere diensten aan en/of aan boord van duwbakken gelden de “Algemene duwconditiën 2004”, gedeponeerd d.d. 11 november 2004.

5. Voor het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten – voor zover niet vallend onder hulpverlening – aan alle andere schepen op de bepalingen van de “Sleepconditiën 1965”, gedeponeerd d.d. 15 december 1965.

6. Voor de huur en verhuur van sleep- en duwboten in het Bagger- en Aannemersbedrijf, van toepassing op aannemerswerken, baggerwerken, bijzondere transporten, zand- en grindvervoer (bakken, bokken, kranen enz.) voor zowel slepen als duwen, op de bepalingen van de “Algemene Huurvoorwaarden 1994”, gedeponeerd d.d. 1994.

7. Voor het vervoer van goederen aan boord van een ponton, dekschuit of schip gelde de    “Bevrachtingsvoorwaarden 1991”, waarbij de lading door de opdrachtgever verzekerd is met uitsluiting van regres op Sleepbedrijf Bootsma.
Op deze voorwaarde en conditiën gelden altijd de nieuwste versies.

Verzekering:     
Een transportverzekering voor de vervoerde goederen is nimmer in de vracht/transportprijs inbegrepen en dient door de opdrachtgever voor eigen rekening te worden afgesloten.  Het recht van regres op Sleepbedrijf Bootsma dient te worden uitgesloten.


Contact

SLEEPBEDRIJF BOOTSMA
De Munniksplaat 7
8754 HG Makkum (FRL)

Mob: 06 - 5066 6867

Slideshow